Logo NRgie

01-01-2017 : NR-gie nieuwe business unit van DQS

Bedrijfszekerheid, , energie besparen, comfortverbetering en uw investering borgen door advies en beheer op maat!

Iedereen weet het maar ook TNO heeft het onomstotelijk aangetoond: een gebouwbeheersysteem verdient voortdurende aandacht om te voorkomen dat het energieverbruik sterk zal toenemen. Tot wel 30% in drie jaar!

Voorkomen kan en daarvoor is NR-gie UW partner. Ongeacht of het project door ons is uitgevoerd. Wij hebben de kennis en expertise om uw installatie te onderzoeken, indien nodig aan te passen en vervolgens te borgen.

Wat kan NR-gie voor u doen?

A: Advies met rapport.

Hierbij wordt de installatie op locatie doorgelopen en vindt er ook een gesprek met de beheerder/gebruiker plaats. Van afstand wordt de installatie geheel doorgelopen op instellingen, onrustig regelgedrag e.d. Van de bevindingen wordt een uitgebreid rapport gemaakt met aanbevelingen. Er worden geen instellingen gewijzigd. In principe gaan we ervan uit dat de installateur die het onderhoud uitvoert aan de hand van het rapport de wijzigingen doorvoert. Het rapport wordt daarna met de beheerder doorgesproken. Uiteraard kunnen, indien gewenst en in overleg, de installatie instellingen door ons worden gewijzigd en kan er een vervolgtraject worden afgesproken.

B: Monitoring van de installatie en energiezuinig afstellen na oplevering. (1e jaar)

Na de oplevering, wordt de installatie op regelmatige basis op afstand gecontroleerd om er voor te zorgen dat in alle jaargetijden de installatie zo optimaal werkt. Bij nieuwe regelsystemen geleverd door DQS wordt dit standaard uitgevoerd. Wij kunnen dit ook uitvoeren voor installaties van derden.

C: Monitoring en performance borging van de installatie en energiezuinig afstellen na garantiejaar.

Uiteraard wilt u dat uw energiezuinige installatie door de jaren heen optimaal blijft functioneren. Uit een onderzoek van TNO blijkt dat installaties na 2 á 3 jaar zonder monitoren en bijstellen, al ruim 30% energie teveel gebruiken. Volledig onnodig en te voorkomen indien u van onze diensten gebruikmaakt. Op regelmatige basis wordt de installatie op afstand gemonitord. Vervolgens is er contact met de gebruiker. Dat contact met de gebruiker is belangrijk: hij wordt betrokken bij veranderingen en leert wat de gevolgen kunnen zijn van een verandering van zijn kant in het systeem. Alleen samen kun je de optimale performance van de installatie borgen.

D: Eenmalig onderzoek regeltechnische installatie doormiddel van monitoren op afstand.

Van afstand wordt uw installatie geheel doorgelicht. Hierbij wordt gekeken naar de huidige instellingen, verstellingen die door de gebruiker gedaan zijn en de performance kunnen beïnvloeden (mogelijk indien er een geschiedenis aanwezig is). Tevens wordt het regelgedrag van de installatie geanalyseerd. Van onze bevindingen wordt een uitgebreid rapport gemaakt.

E: Onderzoek regeltechnische installatie door middel van monitoren op afstand en nulmetingen ter plaatse.

Van afstand wordt uw installatie geheel door gelicht. Hierbij wordt gekeken naar de huidige instellingen, verstellingen die door de gebruiker gedaan zijn en de performance kunnen beïnvloeden (mogelijk indien er een geschiedenis aanwezig is). Ook wordt het regelgedrag van de installatie geanalyseerd. Er wordt een testrapport opgesteld, waarmee de nulmeting ter plaatse door de regeltechnicus eenduidig uitgevoerd kan worden. Van onze bevindingen wordt een uitgebreid rapport gemaakt.

F: Opleiding en begeleiding gebruiker gebouwinstallatie.

Een belangrijke factor bij het borgen van het energieverbruik is het kundig optreden van de gebruiker en technische dienst. Goed opleiden en lering trekken uit het gedrag van de eigen installatie is een must in dit traject. Wij verzorgen hiervoor op maat geschreven opleidingen: de gebruiker krijgt volledig inzicht in de installatie en is in staat om te beoordelen welke gevolgen wijzigingen in setpoints kunnen hebben.

Algemeen.

Afstandsbeheer, nulmetingen en onderzoek worden altijd op dezelfde wijze uitgevoerd middels een krachtige op maat geschreven applicatie voor smartphone en tablet.

DQS neemt haar verantwoordelijkheid richting de toekomst: voor een nieuw regelsysteem geldt dat het monitoren en energiezuinig afstellen gedurende het 1e jaar na oplevering wordt uitgevoerd. (Indien afstandsbeheer mogelijk is).